Cursuri de mediu

Cursuri de mediu – Online

Cursurile din Academia de Mediu acoperă domenii diverse din categoria sustenabilității:

Academia de mediu
 • Schimbări climatice;
 • Protecția mediului înconjurător;
 • Capital natural (păduri, biodiversitate, apă, resursele subsolului);
 • Gestionarea deșeurilor;
 • Calitatea aerului;
 • Mobilitate sustenabilă;
 • Achiziții publice verzi;
 • Economie circulară;
 • Eficiență energetică;
 • Legislație (pentru toate subiectele de mai sus);
 • Managementul datelor de mediu;
 • Educație de mediu.

Cursuri online

Gratuit

RISIPA ALIMENTARĂ

Cursul cuprinde: Definirea termenilor, statistici și date despre risipa alimentară. Legislație europeană și din România. Exemple de bune practici din Europa și din România. Recomandări generale pentru consumatori, retaileri, producători și autoritatea publică locală.
Gratuit
Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015, modificată prin Ordonanța nr. 12021

Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015, modificată prin Ordonanța nr. 1/2021

Legea prezentata în acest curs reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
Gratuit

Legea Serviciului de Salubrizare a Localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006

Legea prezentata în acest curs are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor.

Parteneri

Coșul tău