Academia de mediu

Academia de Mediu

– Platformă e-learning de mediu și sustenabilitate –

Academia de mediu

– Platformă e-learning de mediu și sustenabilitate –

Academia de Mediu înseamnă:

 • Cursuri, studii și analize despre mediu, legislația din domeniul mediului, cunoștințe generale despre mediul înconjurător, industria protejării mediului.
 • Date și exemple solide pentru a înțelege problemele de mediu și soluțiile la acestea resursele necesare pentru ca experții, tutorii, profesorii, trainerii, consultanții, responsabilii de sustenabilitate să-și poată prezenta ușor cunoștințele pe o platformă accesibilă, prietenoasă, interactivă.
 • Instrumente de învățare accesibile, moderne, interactive, inteligente.
 • un cadru de colaborare participativ, între experți și învățăcei, între mai multe tipuri de organizații și subiecte de interes din domeniul mediului și al sustenabilității.
 • Acces rapid și ușor, pentru publicul doritor să acceseze cursurile sau acces dedicat unui anumit grup pentru învățare în cadru restrâns.
 • Flexibilitate, accesibilitate și deschidere spre colaborare, în unicul scop de a facilita transferul de cunoștințe de mediu spre cât mai mulți specialiști și decidenți.

AcademiaDeMediu.ro este o platformă e-learning de mediu și sustenabilitate dezvoltată de Asociația ECOTECA care asigură previzualizarea și accesarea – gratuită sau contra cost – de cursuri și resurse pe diferite teme de mediu, furnizate de organizații civice, companii, instituții de învățământ, autorități și experți.

Cursurile din Academia de Mediu acoperă domenii diverse din categoria sustenabilității:

Academia de mediu
 • Schimbări climatice;
 • Protecția mediului înconjurător;
 • Capital natural (păduri, biodiversitate, apă, resursele subsolului);
 • Gestionarea deșeurilor;
 • Calitatea aerului;
 • Mobilitate sustenabilă;
 • Achiziții publice verzi;
 • Economie circulară;
 • Eficiență energetică;
 • Legislație (pentru toate subiectele de mai sus);
 • Managementul datelor de mediu;
 • Educație de mediu.

Cursuri de Mediu Online

Gratuit
Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015, modificată prin Ordonanța nr. 12021

Legea privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nr. 249 din 2 noiembrie 2015, modificată prin Ordonanța nr. 1/2021

Legea prezentata în acest curs reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
Gratuit

Legea Serviciului de Salubrizare a Localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006

Legea prezentata în acest curs are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor.

Parteneri

Coșul tău